You are here

Om Oss

Dr Lieselotte Frost Arner

Jag är född 1954 och uppvuxen i Helsingborg. Efter medicinstudier vid Lunds Universitetet och läkarlegitimation (1983) blev jag specialist i plastikkirurgi 1989 och har arbetat inom specialiteten under mer än 25 år. Fram till 2006 var jag överläkare i plastikkirurgi vid Plastikkirurgiska kliniken, Universitetssjukhuset Malmö. Där arbetade jag inom de flesta områden inom rekonstruktiv plastikkirurgi, t.ex. operation av hudtumörer och rekonstruktiv bröstkirurgi. Jag var ansvarig plastikkirurg inom brännskadevård från 1999 och deltog i ett brännskadeteam med läkare från olika specialiteter som behandlade mycket svåra brännskador. Jag arbetade även med plastikkirurgisk operation och vård av kvinnor med genitala missbildningar samt med mikrokirurgi (förflyttning av vävnad vid rekonstruktion av svåra skador eller efter tumörkirurgi). LFA
Från 2006 har jag varit verksam inom estetisk plastikkirurgi och har arbetat inom Kliniken AB, Stockholm. Jag har en bred erfarenhet av olika plastikkirurgiska kosmetiska operationer och har framför allt intresserat mig för operationer som ökar välbefinnandet hos den mogna kvinnan (ögonlocksplastiker, ansiktslyft, bröstkirurgi, ärrplastiker, fettsugning mm).

Jag har bedrivit forskning och disputerade 1998 på en avhandling om blodkärlsegenskaper vid mikrokirurgi. Jag har även publicerat vetenskapliga arbeten inom lokala vävnadslambåer, genitala missbildningar samt brännskadevård. Jag har varit gästforskare vid vetenskapliga kirurgiska/plastikkirurgiska laboratorier i Heidelberg, Tyskland och Charlottesville, USA.

LFA

Jag har föreläst och undervisat i flera områden inom plastikkirurgi för läkare, annan personal och allmänheten. Under senare år har jag presenterat estetisk plastikkirurgi vid ett flertal olika sammankomster.

Jag är medlem i Svenska läkaresällskapet, Läkarförbundet, Svensk plastikkirurgisk förening, Svensk förening för estetisk plastikkirurgi och Nordisk plastikkirurgisk förening (där jag har varit sekreterare). Jag har deltagit i ett flertal internationella konfereser och specialkurser inom plastikkirurgi och estetisk kirurgi.

I mitt arbete inom brännskadevård har jag haft förmånen att deltaga i hjälpen av svårt skadade patienter även från andra länder

Viktorija från Lettland och Karolina från Polen:
http://www.ystadsallehanda.se/ystad/article650778/Nedirafonden-hjaumllpe...

Tatiana från Kamerun:
http://www.folkbladet.nu/127151/snart-kan-tatiana-kramas-igen

Based on Drupal Busy theme, AALFA 2011-06-01