You are here

Länkar

Svensk Förening för Estetisk Plastikkirurgi : http://www.sfep.se/
Organisation för plastikkirurger med erfarenhet och kompetens inom estetisk/kosmetisk plastikkirurgi. För att bli medlem krävs att man är specialist i plastikkirurgi, har minst 5 års erfarenhet inom specialiteten samt egen erfarenhet och kunskap om de olika estetiska ingreppen.

Nordisk Plastikkirurgisk Förening: http://www.scaplas.org/
Nordisk Plastikkirurgisk Förening är en sammanslutning av nordiska plastikkirurger. Den verkar för utbildning, facklig utveckling och forskning inom den plastikkirurgiska specialiteten.

Based on Drupal Busy theme, AALFA 2011-06-01