Välkommen till Dr. Lieselotte Frost Arner

Från 3/9, 2018 kommer jag att avsluta min verksamhet på Kungsgatan 29 och flytta till Skåne. Jag öppnade kliniken 2011, och kommer att med stor värme se tillbaka på åren i Stockholm. Jag är mycket tacksam för ett gott samarbete med landstinget, remittenter och kollegor samt för positiva möten med er alla som varit mina patienter. Kliniken kommer framöver att drivas av Docent Lennart Blomqvist, som är plastikkirurg med mångårig erfarenhet. Såväl gamla som nya patienter kommer att bli väl omhändertagna. LFA
Dr. Lieselotte Frost Arner
info@LFAPlastik.se
Based on Drupal Busy theme, AALFA 2011-06-01